Merita Janushi

Executive Director

Address:
Brigada VIII Str., Bldg. 8, Ap. 3/34,
Tiranë, Albania.
E-mail: m.janushi@aac-l.org
Mob.: +355 (0)68 407 3792

Piro Rapushi

Market Linkage Specialist

Address:
Skënderbej Str. Bldg. ARIS 04,
Fier, Albania.
E-mail: p.rapushi@aac-l.org
Mob.: +355 (0)68 407 3732

Luto Goga

Greenhouse Vegetable Specialist

Address:
Skënderbej Str. Bldg. ARIS 04,
Fier, Albania.
E-mail: l.goga@aac-l.org
Mob.: +355 (0)68 407 3800

Kostandin Koço

Citrus Specialist

Address:
Community Center Xarrë,
Sarandë, Albania.
E-mail: k.koco@aac-l.org
Mob.: +355 (0)68 409 3004

Gjon Gaspri

MAP Specialist

Address:
Brigada VIII Str., Bldg. 8, Ap. 3/34,
Tiranë, Albania.
E-mail: gj.gaspri@aac-l.org
Mob.: +355 (0)67 507 7712

Genc Çomo

Agronomist

Address:
Skënderbej, Str. Bldg. ARIS 04,
Fier, Albania.
E-mail: g.como@aac-l.org
Mob.: +355 (0)67 507 7714

Dhimiter Panajoti

Olives specialist

Address:
Skënderbej Str. Bldg. ARIS 04,
Fier, Albania.
E-mail: dh.panajoti@aac-l.org
Mob.: +355 (0)69 406 1650

Eva Pano

Financial Officer

Address:
Brigada VIII Str., Bldg. 8, Ap. 3/34,
Tiranë, Albania.
E-mail: e.pano@aac-l.org
Mob.: +355 (0)68 400 0761

tạp chí gia đìnhtạp chí mẹ và bémẫu nhà đẹpgiọng hát việt nhí 2014download wordpress themes freedownload wordpress plugin freedownload magento themes free

Search